Wir verwenden Cookies, um für Sie die Benutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessern. OK Weitere Informationen
InhaltSchade aan de brug
De toestand van de Turmstraßebrug is sinds 2013 gestaag verslechterd. De schade is duidelijk op verschillende plaatsen. Onder andere is het beton van de buitenste bovenbouw, van de substructuren en van het binnenwerk van de holle dozen gebrekkig. Er is betonspoor en uitbloeiingen. Voorts is het duidelijk dat de overwelving van de vloerplaat niet vakkundig is uitgevoerd. Er zijn vochtige plekken, stilstaand water in de kokerbalk en een gebrekkig drainagesysteem.

De brug moet worden afgebroken en herbouwd.

 
Afsluiting van de Turmstraße
Voor de sloop en de nieuwe bouw van de brug moet het deel van de Turmstraße volledig worden afgesloten. De volledige sluiting zal op maandag 2 mei van kracht zijn. De officiële omleidingsroute is hier te vinden. In de aanloop naar de sloop kunnen er enige tijdbeperkingen voor het verkeer zijn vanwege de voorbereidingen voor de werkzaamheden.

 
Afsluiting van het treinverkeer
Verdere weekendafsluitingen (zaterdag en zondag) van het spoorwegverkeer zijn gepland voor de laatste keer op 18/19 november 2023.

 
Afsluiting van de Geschwister-Scholl-Straße
In verband met voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de Turmstraße-brug zal de Geschwister-Scholl-Straße al op maandag 25 april voor het autoverkeer moeten worden afgesloten. Het gecontracteerde bouwbedrijf zal vanaf deze datum een helling bouwen voor het afvoeren van het bouwpuin.

 
Voltooiing van de brug
De voltooiing en opening van de brug is gepland voor lente 2024.

 
De nieuwe brug zal breder zijn
Momenteel is de brug 19,90 meter breed. De toekomstige brug zal worden verbreed tot 22,20 meter. Deze verandering zal eerst de voetpaden betreffen. Het voetpad in de richting van Schanz zal worden aangepast tot 2,50 meter, en in de richting van Ponttor zal het worden verbreed van de huidige 2,20 meter tot 3,50 meter.

De huidige kokerliggerbrug zal bij de nieuwbouw worden vervangen door een stalen composietbrug. Deze technologie zal het onder meer mogelijk maken de bouw snel te laten verlopen. Geprefabriceerde platen zullen op stalen liggers worden gemonteerd, gevolgd door een betonnen uitbouw.      

 
De planning is al enkele jaren aan de gang
De Turmstraße-brug maakt deel uit van de buitenste ringweg van de stad (Bundesstraße 1a) en kruist in totaal zeven Deutsche Bahn-sporen, alsmede de Geschwister-Scholl-Straße. De brug, die in 1971 is gebouwd, is een brug met twee overspanningen van gewapend beton met holle kisten die in de lengte en in de dwarsrichting zijn voorgespannen. Uit onderzoek is gebleken dat een vervangende brug in de vorm van een composietbrug het voordeligst zou zijn.

De planning voor de nieuwe bouw van de Turmstraße-brug is al jaren aan de gang. Aanvankelijk was de administratie ervan uitgegaan dat het mogelijk zou zijn te werken met een kortere interval van volledige sluitingen in de Turmstraße. Zij wilden gebruik maken van tijdelijke bruggen, zodat zowel het autoverkeer als het voetgangers- en fietsverkeer de spoorlijn konden oversteken in de oorspronkelijk geplande acht afzonderlijke bouwfasen. Maar dergelijke tijdelijke bruggen bestaan niet meer na de overstroming in juli 2021. Ze zijn allemaal in gebruik in de door de overstroming getroffen gebieden.

De bouw zonder provisorische brug heeft het voordeel dat de totale bouwtijd met een half jaar wordt verkort.

10.10.2023